Αθανάσιος – Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης

Ο Αθανάσιος – Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης είναι Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!