Αθανάσιος Δεβλιώτης

Ο Αθανάσιος Δεβλιώτης είναι πτυχιούχος Κτηνιατρικής και Οδοντιατρικής του ΑΠΘ. Από το 2008 έως το 2019 διετέλεσε Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ενώ από το 2019 μέχρι και σήμερα είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!