Χαράλαμπος Αηδονόπουλος

Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Δημοτικών Κοινοτήτων και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!