Δημιουργώντας τη Θεσσαλονίκη του 2030

Το 2019 έδωσα μια υπόσχεση και χαίρομαι, που παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας, του εκλογικού συστήματος και της ενεργειακής κρίσης, μπόρεσα να την κρατήσω.

Σήμερα στη Θεσσαλονίκη κερδίζουμε το χαμένο έδαφος χρόνων. Δεν υπάρχει γειτονιά χωρίς εργοτάξιο, χωρίς σχέδιο και προγραμματισμό. Όπως δεν υπάρχει και προηγούμενο στις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίσαμε. 160+ εκατ. ευρώ για έργα ουσίας και προοπτικής.