Γνώρισε τον Κωσταντίνο Ζέρβα
Υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η προγραμματική μας πρόταση είναι μια διαδικασία ανοιχτή, σε εξέλιξη. Έχουμε τη δομή και τη διάρθρωση. Συνδιαμορφώνουμε μαζί το πρόγραμμα της νέας ημέρας για τη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας να καλύψουμε κάθε ανάγκη και να εξετάσουμε κάθε αίτημα, με ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ρεαλισμό αλλά και αγάπη για την πόλη.

Οι βασικοί προγραμματικοί άξονές της είναι οι εξής :