Ιωάννα Κοσμοπούλου

Η Ιωάννα Κοσμοπούλου είναι Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!