Κωνσταντίνος Ιακώβου

Ο Κωνσταντίνος Ιακώβου είναι Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!