Κωνσταντίνος Ζέρβας: Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

1

Το πώς η Θεσσαλονίκη θα μετασχηματιστεί σε Smart City με τη χρήση καινοτόμων εφαρμογών για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών εξηγεί στο Startupper Mag o δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος βάζει σε πρώτο πλάνο την ανάδειξη της καινοτομίας ως πυλώνα, για την ανάπτυξή της. Εξηγεί επίσης για ποιους πέντε λόγους μπορεί η Θεσσαλονίκη να καταστεί κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

S.M. Η δημιουργία κέντρων καινοτομίας έχει βάλει τη Θεσσαλονίκη στο χάρτη των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων. Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης για την πόλη;

Ζέρβας: Πρώτα από όλα, αυτή η θετική εξέλιξη οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου πλούτου για την πόλη μέσα από την ανάδειξη καινοτόμων λύσεων σε διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονα έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής μέσω της υιοθέτησης ανάλογων καινοτόμων λύσεων.

Ενισχύεται το city branding, βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε προσέλκυση επενδύσεων. Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι υψηλής ειδίκευσης, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση του brain drain.

S.M. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης, τα οποία μπορούν να την καταστήσουν κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας;

Ζέρβας: Πέντε είναι οι λόγοι για τους οποίους η Θεσσαλονίκη μπορεί να τα καταφέρει:

  1. Η πολυπολιτισμική παράδοση και κουλτούρα, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε σύγχρονο κέντρο καινοτομίας από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, ενισχύοντας τη δυναμική προσέλκυσης φιλόδοξων και ταλαντούχων επιστημόνων από γειτονικέςκαι όχι μόνο χώρες.
  2. Η γεωγραφική της θέση και ο ρόλος της ως διαμετακομιστικού κέντρου, στο οποίο διασταυρώνονται διεθνείς εμπορικοί δρόμοι και η δυνατότητά της να αποτελέσει αναβατήρα καινοτόμων πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε γειτονικές χώρες.
  3. Η υποδομή και η τεχνογνωσία πολλών μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων εταιρειών σεεξαγωγικές δραστηριότητες.
  4. Το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που προέρχεται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα τηςπόλης και αποτελεί τη βάση νέων, δημιουργικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων.
  5. Η στρατηγική τοποθέτηση παγκόσμιων εταιρειών που διακρίνονται διεθνώς για τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσουν και η εμπιστοσύνη τους στη Θεσσαλονίκη.

S.M. Ποια εργαλεία και ποιες πρωτοβουλίες μπορούν να βοηθήσουν για να φτάσουν οι δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον δημότη, ώστε αφενός να τις κατανοήσει και αφετέρου να βοηθηθεί από αυτές;

Ζέρβας: Εκτιμώ ότι δεν είμαστε μακριά από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών στην καθημερινότητα του πολίτη. Η στρατηγική μετασχηματισμού της πόλης σε Smart City εκεί ακριβώς στοχεύει – στο να δώσει λύσεις και εύκολα στη χρήση εργαλεία τόσο στον πολίτη, όσο και στον δήμο για μια σειρά υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, η χρήση αισθητήρων που σε πραγματικό χρόνο μπορούν να ενημερώνουν το οδηγό ΙΧ για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο κινητό του ή η δημιουργία βέλτιστων διαδρομών για τα οχήματα του δήμου είναι πρακτικές λύσεις που αθροιστικά θα ωφελήσουν στην καθημερινότητα.

Ή σε άλλο πεδίο, αυτό της καθαριότητας, αισθητήρες που θα ενημερώνουν για τη διαθέσιμη χωρητικότητα των κάδων απορριμμάτων και θα διαμορφώνουν ένα καθημερινό πρόγραμμα αποκομιδής είναι εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων και καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. Είναι εφαρμογές που ήδη αξιοποιούνται σε αρκετές πόλεις στον κόσμο και μπορούμε και εμείς να τις υιοθετήσουμε.

S.M. Η θερμοκοιτίδα καινοτομίας OK!Thess έχει δώσει μέσα στα χρόνια τη δυνατότητα για  συνεργασία, ενημέρωση και mentoring για πολλούς Startupers ενισχύοντας το οικοσύστημα της πόλης. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω σε συνδυασμό και με τα ερευνητικά κέντρα της πόλης;

Ζέρβας: ToOK!Thess αποτελεί τα τελευταία χρόνια το σπίτι της κοινότητας των Startups της Θεσσαλονίκης. Το σπίτι όχι μόνο με την έννοια της στέγης, αλλά με την ουσιαστική: της υποστήριξης, της γαλούχησης, της ανάπτυξης σχέσεων αμοιβαιότητας και της ώθησης των καινοτόμων αυτών ανθρώπων να επιτύχουν τους στόχους τους.

Να πετύχουν έχοντας την ευκαιρία να ξεκινήσουν, να εξελιχθούν και να ωριμάσουν στην πόλη τους, χωρίς να νιώθουν ότι αυτή έχει πολλά να ζηλέψει από άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις με αξιοσημείωτη καινοτόμο δραστηριότητα.

Για να κινηθούμε γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα προς αυτήν την κατεύθυνση, θέτω ως προτεραιότητα την ενίσχυση των υποδομών μας αλλά και την περαιτέρω καλλιέργεια μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων με εστίαση στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, κατάλληλου κλίματος, κουλτούρας, όπως και εθνικών και διεθνών συνεργειών που θα αυξήσουν τις ευκαιρίες για τα μέλη της Startup κοινότητας της Θεσσαλονίκης.

Το OK!Thess είναι βασικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας που δεν αφορά απλώς μια κατηγορία ανθρώπων που καινοτομούν, αλλά την πόλη στο σύνολό της, την αξία που παράγει και πώς την αξιοποιεί, τις προοπτικές ανάπτυξής της σε αυτό το περίπλοκο διεθνές περιβάλλον και το πώς αυτή θα αναδειχθεί σε έναν διεθνή κόμβο καινοτομίας με τα δικά του διακριτά χαρακτηριστικά.

Ένα από αυτά τα στοιχεία που κάνουν τη Θεσσαλονίκη να ξεχωρίζει είναι αναμφισβήτητα η ένταση και η ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της πόλης.

Η συνεργασία τους με το OK!Thess τόσο σε θεσμικό όσο και σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας είναι συνεχής και συνεπής, ενώ προσβλέπω στην ενίσχυσή της με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων αλλά και την ανάδειξη της καινοτομίας ως πυλώνα ανάπτυξης της πόλης.

S.M. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσέφερε μαζί με τη Cisco σε συνεργασία με δύο υπουργεία, με την κυβέρνηση, το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Ποιες νέες συνεργασίες σχεδιάζονται;

Ζέρβας: Η συνεργασία μας με τη Cisco, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα καλής πρακτικής όπου πρωτοστατεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση και την ανάδειξη της καινοτομίας.

Το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων θέτει στο επίκεντρο την ψηφιακή κατάρτιση των πολιτών σε ευρεία κλίμακα αλλά και την εξωστρέφεια της πόλης μέσα από την επίτευξη σημαντικών συνεργασιών.

Οι υπηρεσίες ψηφιακής κατάρτισης που ήδη προσφέρονται από το Κέντρο και συνεχώς ενισχύονται με νέες σχετικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν εξειδικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων ανθρώπων: μαθητών, φοιτητών, ανέργων, ελεύθερων επαγγελματιών, εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η ψηφιακή κατάρτιση δεν είναι κάτι πρόσκαιρο και ευκαιριακό, είναι μια διαρκής ανάγκη για την προσαρμογή στο σύγχρονο τρόπο ζωής και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν στο ιδιωτικό ή επαγγελματικό περιβάλλον μας. Μέλημά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο πολίτης της Θεσσαλονίκης έχει πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες και ότι η μέριμνά μας αφορά όλους σε μια προσπάθεια για συλλογική και όχι μόνο ατομική πρόοδο.

Παράλληλα, το Κέντρο είναι σημαντικό όσον αφορά την ενίσχυση της δημιουργικότητας και την ανάδειξη της καινοτομίας που αναπτύσσεται στην πόλη. Αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για συνέργειες μεταξύ φορέων, οργανισμών, εταιρειών της πόλης με έναν διεθνή τεχνολογικό κολοσσό, κάτι που δίνει την ευκαιρία ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αμοιβαίας ωφέλειας.

Ταυτόχρονα, προσδοκούμε το Κέντρο να αποτελέσει βήμα διεθνούς ανάδειξης καινοτόμων λύσεων που παράγονται στην πόλη μέσα από την πρόσβαση που εξασφαλίζει η Cisco σε παγκόσμια δίκτυα. Ήδη οι πρώτες συνεργασίες έχουν προχωρήσει και περιλαμβάνουν τόσο πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, όσο και Startup εταιρείες, ενώ αναμένουμε άμεσα περισσότερες εξελίξεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

S.M. Βασικός προγραμματικός στόχος του δήμου είναι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό;

Ζέρβας: Ο μακροπρόθεσμος στόχος αναμφίβολα είναι αυτός – στόχος εθνικός, ευρωπαϊκός αλλά και παγκόσμιος. Η αλήθεια είναι ότι υστερούμε, αλλά γίνονται προσπάθειες βελτίωσης κυρίως στην ανακύκλωση.

Εκεί η Θεσσαλονίκη καταγράφει μεν πρωτιά σε εθνικό επίπεδο, όμως υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια. Εκεί όπου υπάρχουν θετικές εξελίξεις είναι στις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, όπου η Κεντρική Μακεδονία τα πάει πολύ καλά, καθώς ήδη λειτουργεί ο Σταθμός στις Σέρρες και τρέχουμε και τους αντίστοιχους σε Δυτική και Ανατολική Θεσσαλονίκη, που θα είναι έτοιμοι την επόμενη πενταετία. Θα είναι σημαντικό, αντί να θάβουμε σκουπίδια, να έχουμε ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων.

S.M. Από τον πολύπαθο ΟΑΣΘ σε μια βιώσιμη αστική κινητικότητα, ο δρόμος ίσως να φαίνεται μακρύς και δύσκολος. Ποια είναι η δική σας θέση;

Ζέρβας: Οι συγκοινωνίες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι λειτουργίας της πόλης και η αλήθεια είναι ότι για πολλά χρόνια το επίπεδο δεν ήταν το επιθυμητό. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, ώστε να ενισχυθεί ο στόλος του ΟΑΣΘ με οχήματα–σε αυτό συμβάλαμε και εμείς με 49 οχήματα–, αλλά το σημαντικότερο όλων θα είναι η ολοκλήρωση και η λειτουργία του μετρό.

Η ολοκλήρωση αυτού του τόσο σημαντικού έργου θα οδηγήσει στον ανασχεδιασμό του κυκλοφοριακού χάρτη και μαζί με την ενίσχυση της μικροκινητικότητας αλλά και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που εκπονήσαμε –και είμαστε από τους πρώτους δήμους που προχωρήσαμε σε αυτό– φιλοδοξούμε ότι θα πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Πέραν αυτού, οι παρεμβάσεις μας είναι συνεχείς –δημιουργούμε μικρά parking, αστυνομεύουμε, διπλασιάσαμε το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων. Δεν καθόμαστε άπραγοι.

πηγή: startupper.gr

μείνετε Ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στην email list μας και μείνετε πάντα ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας

Μοιράσου το άρθρο