Μαρία Καραγιάννη

Η Μαρία Καραγιάννη είναι Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!