Μιχαήλ Κούπκας

Ο Μιχαήλ Κούπκας είναι Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!