Μήλτσιου Σοφία

Επιχειρηματίας

Είμαι πτυχιούχος Ιατρικών Εργαστηρίων και διατηρώ κατάστημα στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης. Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με τη ζωγραφική και το διάβασμα.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!