Νάιδας Ζώης

Συνταξιούχος επιχειρηματίας

Αποφοίτησα από το 13ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Από το 1979 έως το 1981 ήμουν έφεδρος Ανθυπολοχαγός στον Ελληνικό Στρατό.

Εν συνεχεία, από το 1982 έως το 1993 ήμουν ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης και από το 1993 μέχρι το 2010 διετέλεσα αντιπρόεδρος εταιρίας παραγωγής τροφίμων – ΕΛΒΙΠΕΤ ΑΕ (Θείος Βάνιας).

Επιπλέον, είμαι μέλος του συλλόγου εφέδρων αξιωματικών Σ.Ε.Α Ν. Θεσσαλονίκης και του πολιτιστικού και λαογραφικού συλλόγου Θεσσαλονίκης «Οι φίλοι της παράδοσης». Από το 2011 είμαι συνταξιούχος.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!

Close Menu