Νικόλαος Ζεϊμπέκης

Ο Νικόλαος Ζεϊμπέκης είναι Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!