Παναγιώτης Φίτζιος

Ο Παναγιώτης Φίτζιος υπηρετεί στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στοΑΠΘ. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα Εκκλησιαστικής Ιστορίας και έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας του ΓΕΕΘΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ιστορία και τελειόφοιτος του ΔΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στη «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη». Είναι επίσης απόφοιτος των ΤΕΦΑΑ και της Θεολογικής Σχολής AΠΘ. Είναι μέλος της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής μέλος της επιτροπής Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου της ΕΔΟΘ –ΑΔΕΔΥ από το 2017.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!