Φίτζιος Παναγιώτης

Πυροσβέστης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΙΤΖΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1965

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΡΙΤΣΗ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ ΕΓΓΑΜΟΣ, 2 ΤΕΚΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 29

Τ.Κ. 546 38, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6973690358

e-mail panfitzios@gmail.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 • 2018: Διδακτορικό δίπλωμα Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [τίτλος διατριβής: «Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ Αποστολίδης. Η ζωή, η δράση και η εν γένει προσφορά του»].
 • 2008 – 2010: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Εκκλησιαστική Ιστορία του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [τίτλος εργασίας: «Λέχοβο. Εκκλησιαστική ιστορία και εκπαιδευτική κίνηση». Βαθμός Διπλώματος: Άριστα (9.84)].
 • 2000 -2004: Πτυχίο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του A.Π.Θ. (Βαθμός Πτυχίου: 7.69).
 • 1986 – 1990: Πτυχίο ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ. (Βαθμός Πτυχίου: 7.56). Α΄ ειδικότητα: αντισφαίριση, β΄ ειδικότητα: αθλητική δημοσιογραφία.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (ΙLΕTS), μέτρια γνώση της Γερμανικής.
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκπαίδευση στα αντικείμενα Windows, Word, Excel και Power Point (ΠΙΝΕΠ).
 • Παρακολούθηση online και δια ζώσης σεμιναρίων από εκπαιδευτικούς φορείς του εσωτερικού, εξωτερικού (ΗΠA) και, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων, λήψη αντίστοιχων βεβαιώσεων, στα κάτωθι αντικείμενα:
 • ΙΣΤ3.2: Παγκόσμια Ιστορία 2: Ο άνθρωπος απέναντι στο Θείο, (Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, 1/5/2017-2/7/2017).
 • ΙΣΤ2.2: Πατήρ πάντων πόλεμος: Οι ελληνιστικοί πόλεμοι ως κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο. (Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, 27/2/2017-2/4/2017).
 • ΙΣΤ3.1: Παγκόσμια Ιστορία 1: Ο άνθρωπος απέναντι στη φύση, (Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, 14/11/2016-11/12/2016).
 • ΦΛΣ1: Αρχαία ελληνική φιλοσοφία: Από τον Θαλή στον Αριστοτέλη, (Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, 14-11-2016-25/12/2016).
 • ILX2 : Inclusive Leadership Training : Becoming a Successful Leader (Catalyst USA μέσω της edx, 19-10-2016).
 • ΣΤ1.2: Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μιας περίπλοκης κοινωνίας, (Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, 28/3/2016-11/5/2016).
 • «Κατολισθητικά Φαινόμενα. Εκδήλωση – Παρακολούθηση-Αντιμετώπιση». Την ημερίδα διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 7-12-2015.
 • Certificate of attendance for conference on “New partnerships between educational institutions”, που πραγματοποιήθηκε στις 8-5-2015 στη Θεσσαλονίκη.
 • «Αγωγή υγείας-Πρώτες βοήθειες», που πραγματοποιήθηκε από 10/4/2014 έως 13/5/2014. Το πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • «Εκπαίδευση συνδικαλιστικών στελεχών σε πρακτικά θέματα κοινωνικής διαβούλευσης-2ο επίπεδο». Το πρόγραμμα διάρκειας 35 ωρών διοργάνωσε το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη από 10/14-2-2014.
 • «Αξιολόγηση δομών στο δημόσιο. Μια αντιμεταρρύθμιση στο όνομα της μεταρρύθμισης». Την ημερίδα διοργάνωσε το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη στις 10-12-2013.
 • «Εκπαίδευση συνδικαλιστικών στελεχών στις βασικές αρχές κοινωνικού διαλόγου, διαβούλευσης/διαπραγμάτευσης-1ο επίπεδο». Το πρόγραμμα υλοποίησε το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στην Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα, 30/9/2013 έως και 4/10/2013.
 • «Υγεία και Ασφάλεια στα Σώματα Ασφαλείας». Την ημερίδα διοργάνωσε το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη στις 7-11-2013.
 • «Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων», (ΠΙΝΕΠ).
 • «Διαχείριση ανθρώπινων πόρων», (ΠΙΝΕΠ).
 • «Σύγχρονη δημόσια διοίκηση», (ΠΙΝΕΠ).
 • Cycles of Change in U. S Politics and Culture (U.S. consul general Thessaloniki – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).
 • Hard Realities and soft power global politics and transitions culture, 1945-2006, (U.S. consul general Thessaloniki – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

 

 • 1991-1993. Έφεδρος Ανθλ/γος στην 2α Μοίρα Αλεξιπτωτιστών. Μετεκπαίδευση: 1995, 1999 και 2003.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 • 1994-1997. Δασαρχείο Ν. Θεσσαλονίκης ως αερομεταφερόμενος δασοκομάντος.
 • 1998-2002. 2η ΕΜΑΚ (Πυροσβεστικό Σώμα) ως αερομεταφερόμενος δασοκομάντος- διασώστης.
 • 2003-2012. 3 Πυροσβεστικός Σταθμός Θες/νικης ως γραμματέας.
 • 2013-2016. Β΄ Γραφείο Πυρασφαλείας Ν. Θεσσαλονίκης.
 • 2017 μέχρι σήμερα. Γραμματεία ΔΠΥΘ Ν. Θεσσαλονίκης.

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

 • Certificate All quiet meeting ως αρχηγού της Ελληνικής αποστολής (Leuven Βέλγιο 26/7/2016-1/8/2016).
 • Τιμητικό δίπλωμα από το ΑΠΣ για τη συμπλήρωση 17 χρόνων ευδόκιμης υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα με υπογραφή του Αρχηγού του Π.Σ, Αντιστράτηγου Βασιλείου Καπέλιου
 • Απονομή ηθικής και υλικής αμοιβής από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για τη συμμετοχή μου στις έρευνες διάσωσης και απεγκλωβισμού ατόμων λόγω του καταστρεπτικού σεισμού στην Αθήνα (7/9/1999-13/9/1999).
 • Έπαινος και τιμητικό δίπλωμα από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή μου στις έρευνες διάσωσης και απεγκλωβισμού ατόμων λόγω του καταστρεπτικού σεισμού στην Αθήνα (7/9/1999-13/9/1999).
 • Απονομή επαίνων από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Σταυρουπόλεως λόγω της ιδιότητας μου  ως διασώστη.
 • Απονομή χρυσού μεταλλίου από την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία TAEKWONDO για την προσφορά μου στο Ευρωπαϊκό TAEKWONDO.
 • Μέλος της εθνικής ομάδος του στρατιωτικού πεντάθλου κατά τους αγώνες του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία το 1992.
 • Μέλος της εθνικής ομάδος TAEKWONDO-ITF, τα έτη 1989-1990.
 • Κάτοχος 8ου νταν από την Ευρωπαική Ομοσπονδία TAEKWONDO (WTF).
 • Κάτοχος 8ου νταν από την ΑΟΤΕ (ΙΤF).

 

ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

 • 28-2-2018 μέχρι σήμερα. Γενικός Γραμματέας της Αθλητικής Ομοσπονδίας TAEKWONDO Ελλάδος (ΑΟΤΕ).
 • 2012 μέχρι σήμερα. Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Μακεδονίας Θράκης ΕΛΑΣ – Πυροσβεστικού Σώματος.
 • 2017 μέχρι σήμερα. Μέλος του Νομαρχιακού συμβουλίου της ΕΔΟΘ –ΑΔΕΔΥ.
 • 2016-27/2/2018. Ειδικός Γραμματέας της Αθλητικής Ομοσπονδίας TAEKWONDO Ελλάδος (ΑΟΤΕ).
 • 2016 μέχρι σήμερα. Πρόεδρος Λεχοβιτών Θεσ/νίκης
 • 2015 μέχρι σήμερα. Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής της ΑΟΤΕ.
 • 2002 -2015. Μέλος και αντιπρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας TAEKWONDO, WTF.
 • 2002 μέχρι σήμερα. Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου ΑΞΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΟΜΙΛΙΕΣ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

 

 • (Αθήνα, 5-11-2017). Σχολή Προπονητών της ΓΓΑ. Διδασκαλία 5 ωρών με θέμα: «Οργάνωση και Διοίκηση της Α.Ο.Τ.Ε» και διδασκαλία 5 ωρών με θέμα: «Ιστορία του TAEKWON-DO από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Ιστορική εξέλιξη του TKD – ITF».
 • (Αθήνα, 25-7-2017). Σχολή Προπονητών της ΓΓΑ. Διδασκαλία 10 ωρών με θέμα: «Ιστορία του TAEKWON-DO από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Ιστορική εξέλιξη του TKD – ITF».
 • (Antwerpen- Βέλγιο, 17-23/7/2017). Εισηγητής με θέμα: «Προπαγάνδα, και ΜΜΕ στο σύγχρονο κόσμο», στο πρόγραμμα Satellites for Europe 2017.
 • (Leuven- Βέλγιο, 26/7/2016-1/8/2016). Εισηγητής με θέμα: «Παράπλευρες απώλεις στο Aνατολικό μετωπο κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αναγκαστική μετανάστευση πληθυσμών και ομοιότητες με τον πόλεμο στη Συρία».
 • (Λέχοβο, 19-23/5/2016). Φόρουμ Μνήμης και Παιδείας. Εισηγητής με θέμα: «Η ιστορία του Λεχόβου» και συμμετοχή στο πάνελ με θέμα: «Θρησκεία και επαναπροσέγγιση, συζήτηση» με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ιένας Γερμανίας, Dr. Martin Leiner.
 • (Leuven- Βέλγιο, 30-3/2-4-2016) Εισηγητής με θέμα: «Το Ανατολικό Μέτωπο κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» στο συνέδριο All quiet.
 • (Βερολίνο, 3-9 2014.). Εισηγητής με θέμα: «Διδάγματα από την πτώση της δημοκρατίας της Βαιμάρης και ομοιότητες με την σημερινή εποχή της έντονης οικονομικής κρίσης. Το φαινόμενο της ανόδου των ακροδεξιών κομμάτων».
 • (Λέχοβο, 18-10-2014). Ομιλία: «Σωματείο οικοδόμων του Λέχοβου «Άγιος Παντελεήμων» 100 χρόνια ιστορικής διαδρομής».
 • (Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 6-9-2013, ICBS Businnes College), Φόρουμ Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος με θέμα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στην εν λόγω ημερίδα συμμετείχα ως εκπρόσωπος του σωματείου οικοδόμων Λεχόβου, στη θεματική ενότητα : «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας, οικοδομικός τομέας». Η εισήγησή μου είχε  θέμα: «Η κρίση, η ανεργία και οι ευκαιρίες επανένταξης στον εργασιακό βίο, μέσω της συμφωνίας των έξι κρατών της 11-12-2013». Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης και από Έλληνες και Γερμανούς επιχειρηματίες.
 • (Λέχοβο, 14-7-2013). Ομιλία για την έκθεση: «Θεσσαλονίκη, Μητέρα του Ισραήλ».
 • (Θεσσαλονίκη, 15-16/11-2012). Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV) III. Θέμα: Ιστορική ευθύνη – Συνεργασία με μαρτυρικά χωριά και ισραηλιτικές κοινότητες Υπό τον συντονισμό του Γενικού Προξένου της ΟΔ της Γερμανίας, Wolfgang Hoelscher Obermaier. Εισηγητής με θέμα: «Ιστορικές διαδρομές μνήμης και περισυλλογής», (15-11-2012). Η εν λόγω πρόταση είχε κατατεθεί ως ιδέα για αξιολόγηση στο Συνέδριο: «Πολιτισμική μνήμη και συνεργασία νέων», στην Παραμυθιά την 16-9-2012, με σκοπό τη σύνδεση τριών ή περισσοτέρων μαρτυρικών χωριών με δημοσίευση χαρτών ή τοπικών ταξιδιωτικών οδηγών, που θα επισημαίνουν τις περιηγητικές και ποδηλατικές διαδρομές με κατάληξη τα ιστορικά μνημεία και τη βιβλιοθήκη της πρώην κοινότητας Λεχόβου για έρευνα και συγγραφή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών.
 • (Λέχοβο, 22-7-2012). Ομιλία με θέμα: α) Τα 69 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Λεχόβου στις 23 Ιουλίου 1943. β) Τα 100 χρόνια από τη απελευθέρωση του Λεχόβου από τον Τουρκικό ζυγό και γ) Τα 200 χρόνια από την ανέγερση του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.
 • (Θεσσαλονίκη, 4-13/10/2011). Διευθυντής στη Σχολή Προπονητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας TAEKWON-DO και διδασκαλία 10 ωρών με θέμα: «Από την Ιστορία της Κορέας και την εξέλιξη των πολεμικών τεχνικών στην καθιέρωση του TAEKWON-DO ITF», (13-10-2011).
 • (Λέχοβο. 2007-2015). Ορισμένος κεντρικός ομιλητής από τον Δήμο Αμυνταίου για το Ολοκαύτωμα του Λεχόβου από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής.

 

ΤΑΙΝΙΕΣ

 

 • Συμμετοχή στο ντοκιμαντέρ του Χρήστου Σκούρα «Κρίνα στο χιόνι» που αναφέρεται στο χρονικό του Ελληνοϊταλικού πολέμου 40-41, στη γερμανική εισβολή, στην οργάνωση αντιστασιακών κινημάτων στην περιοχή Αμυνταίου, καθώς και σε αυτούς που πλήρωσαν με την ζωή τους την αντίσταση κατά των κατακτητών.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 • Η οργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος (1929-1930) και οι διεργασίες που οδήγησαν στον Ν 4661/1930. Από τα αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Θεσσαλονίκη 2012
 • The percentage of kicks that occurrence in forms taught in taekwondo and comparative table. Thessaloniki 2015.
 • Άρθρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Βέλγιο, Γερμανία) σε θέματα που σχετίζονται με τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

 

ΒΙΒΛΙΑ

 

 • Λέχοβο: Ιστορία, μνήμες, πολιτισμός, φυσική ομορφιά. Θεσσαλονίκη 2012.

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

 

 • (22-7-2014 Deutsche Welle, Zougla.gr). Η ιστορία είναι ιστορία, αλλά η ζωή συνεχίζεται Και όπως λέει ο ιστορικός Παναγιώτης Φίτζιος: «Διατηρήσαμε τη μνήμη, αλλά θέλαμε να περάσουμε και στη συνέχεια. Η ιστορία είναι ιστορία, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Και οι λαοί πρέπει να συνεχίσουν να συνυπάρχουν στην Ευρώπη, διότι δεν μπορείς να μεταφέρεις το έγκλημα και στον εγγονό και στη συνέχειά του».

 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

 

 • (Ρ.Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος, 27-10-2016). Η συμμετοχή του κλήρου στον αγώνα. Η αφιερωματική εκπομπή του Αντώνη Γιαννακόπουλου, αναφέρονταν στη συμμετοχή του κλήρου στον αγώνα του έπους του 1940. Το θέμα ήταν: «Αποτίμηση του ρόλου του κλήρου στον αγώνα» και ήμουν ο μοναδικός καλεσμένος,

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!