Πέτρος Λεκάκης

Ο Πέτρος Λεκάκης είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!