Πολυζώης (Ζώης) Νάιδας

Ο Πολυζώης (Ζώης) Νάιδας ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι συνταξιούχος και ασχολείται με τα κοινά της πόλης από το 2010. Ήταν αντιπρόεδρος της εταιρείας παραγωγής τροφίμων ΕΛΒΙΠΕΤ ΑΕ από το 1993 έως το 2010. Είναι τακτικό μέλος του ΔΣ των ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης και μέλος των συλλόγων εφέδρων αξιωματικών Θες/νίκης και «οι Φίλοι της Παράδοσης».

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!