Σωκράτης Δημητριάδης

Ο Σωκράτης Δημητριάδης είναι Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!