Κ. Ζέρβας: Η απαίτηση για τη νέα πολιτική και κοινωνική συμμαχία

Η παρατεταμένη κρίση είχε σημαντική επίπτωση στη λειτουργία του κράτους αλλά και στη λειτουργία του κομματικού συστήματος.  Η σφοδρότητα των αλλαγών επηρέασε σε βάθος οικονομικές, κοινωνικές και διοικητικές δομές και…

Continue ReadingΚ. Ζέρβας: Η απαίτηση για τη νέα πολιτική και κοινωνική συμμαχία