Κωνσταντής Σεβρής

Ο Κωνσταντίνος (Κωνσταντής) Σεβρής γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και σήμερα εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Από τις αρχές του 2000 παρεμβαίνει συστηματικά γύρω από τα εθνικά θέματα, τα κοινωνικά κινήματα και έχει ενεργό συμμετοχή σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο και ψηφιακό τύπο για ζητήματα της Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης την περίοδο 2017-2019.

Γνώρισε την υπόλοιπη ομάδα!